Galina Malamant (malamant) wrote,
Galina Malamant
malamant

Categories:

Дикари израильской природы — деревья от "А" до "Я"

Растения дикой природы: Деревья и кустарники


ВСЕ АЛЬБОМЫ с полным перечнем растений со ссылками на снимки

Травянистые растения ЗДЕСЬ:
Дикари израильской природы — от "А" до "М"


И ЗДЕСЬ:

Дикари израильской природы — от "М" до "Я"


"А"

Айлант высочайший – Ailanthus altissima – אילנתה בלוטית
Акация белая – Acacia albida – שיטה מלבינה
Акация Виктории – Acacia victoriae – שיטת ויקטוריה
Акация Жерарда – Acacia gerrardii – שיטת הנגב
Акация ивовая – Acacia saligna – שיטה כחלחלה
Акация иволистная – Acacia salicina – שיטת עלי-הערבה
Акация крученая – Acacia tortilis – שיטה סוככנית
Акация лучистая – Acacia raddiana – שיטה סלילנית
Акация твердоплодня – Acacia sclerosperma – שיטה מחטנית
Анагирис зловонный – Anagyris foetida – צחנן מבאיש

Б

Багряник рожковый, Багряник европейский, Иудино дерево, Церцис европейский, Церцис рожковый, Церцис стручконосный – Cercis siliquastrum – כליל החורש
Боярышник арониевый – Crataegus aronia – עוזרר קוצני
Боярышник однопестичный – Crataegus monogyna – עוזרר חד-גלעיני
Бузина чёрная – Sambucus nigra – סמבוק שחור

В

Виноград культурный – Vitis vinifera – גפן היין
Витания снотворная/Ашвагандха – Withania somnifera – ויתניה משכרת
Витекс священный – Vitex agnus-castus – שיח-אברהם מצוי

Г

Гранат обыкновенный – Punica granatum – רימון מצוי
Груша сирийская – Pyrus syriaca – אגס סורי

Д

Дереза европейская – Lycium europaeum – אטד אירופי
Додонея клейкая – Dodonaea viscosa – דודוניאה דביקה
Дуб галловый (или заражённый) – Quercus boissieri – אלון התולע
Дуб калепринский – Quercus calliprinos – אלון מצוי
Дуб ливанский – Quercus libani – אלון הלבנון
Дуб таворский крупночешуйчатый – Quercus ithaburensis – אלון התבור
Дуб турецкий – Quercus cerris – אַלּוֹן שָׁסוּעַ
Дуб хермонский – Quercus look – אלון חרמוני


Е

Ежевика войлочная – Rubus canescens – פטל לביד
Ежевика кровавая – Rubus sanguineus (Ежевика анатолийская) – פטל הקדוש

Ж

Жасмин жёлтый или кустарниковый – Jasminum fruticans –יסמין שיחני
Жимолость этрусская – Lonicera etrusca – יערה איטלקית
Жимолость монетолистная – Lonicera nummulariifolia –יערת המטבעות

З

Земляничник мелкоплодный (бесстыдница) – Arbutus andrachne – קטלב מצוי

И

Ива иглолистная – Salix acmophylla – עֲרָבָה מְחֻדֶּדֶת
Инжир обыкновенный (Смоковница) – Ficus carica –פיקוס התאנה

К

Каликотоме волосистое – Calicotome villosa – קידה שעירה
Калина вечнозеленая – Viburnum tinus – מורן החורש
Калотропис процера (Содомское яблоко) – Calotropis procera
Каперс колючий – Capparis spinosa – צלף קוצני
Каперс сицилийской – Capparis sicula – צלף סיצילי
Каркас южный (Железное дерево) – Celtis australis L. – מיש דרומי
Кедр ливанский – Cedrus libani – ארז הלבנון
Клен монпелийский (трёхлопастный) – Acer monspessulanum – אדר קטן-עלים
Клещевина обыкновенная – Ricinus communis – קיקיון מצוי
Крушина вечнозеленая – Rhamnus alaternus – אשחר רחב עלים
Крушина палестинская – Rhamnus lycioides –אשחר ארצישראלי
Крушина точечная (Жостер точечный) – Rhamnus punctata – אשחר מנוקד

Л

Лавр благородный – Laurus nobilis – ער אציל
Ладанник крымский (критский, лохматый) – Cistus villosus (incanus, tauricus) – לוטם שעיר
Ладанник шалфеелистный (ладанник белый) – Cistus salviifolius
Ломонос усатый – Clematis cirrhosa – זלזלת הקנוקנות
Лорантус акациевый – Loranthus acaciae – הרנוג השיטים
Лох узколистный – Elaeagnus angustifolia – יצהרון מכסיף

М

Маслина европейская – Olea europaea – זית אירופי
Метельник ситниковый или прутьевидный – Spartium junceum – אחירותם החורש
Мимозка выполненная – Prosopis farcta – ינבוט השדה
Миндаль обыкновенный – Amygdalus communis – שקד מצוי
Мирт обыкновенный – Myrtus communis – הדס מצוי
Можжевельник совершенный – Juniperus phoenicea – ערער אדום
Моринга иноземная – Moringa peregrine – מורינגה רותמית

О

Олеандр обыкновенный – Nerium oleander– הרדוף הנחלים
Охраденус ягодный – Ochradenus baccatus – רכפתן מדברי

П

Паркинсония колючая – Parkinsonia aculeata – פרקינסוניה שיכנית
Празиум большой – Prasium majus – פרסיון גדול
Пузырник истрийский – Colutea istria – קרקש צהוב
Пузырник киликийский – Colutea cilicica – קרקש קיליקי

Р

Ретама обыкновенная – Retama raetam – רתם המדבר

С

Сассапариль шероховатый – Smilax aspera –קִיסוֹסִית קוֹצָנִית
Селитрянка притуплённая – Nitraria retusa– ימלוח פגום
Стиракс лекарственный – Styrax officinalis –– לבנה רפואי
Сумах дубильный – Rhus coriaria – אוג הבורסקאים

Т

Тамариски – Tamarix ssp. – אשל
Тополь серебристый – Populus alba – צפצפה מכסיפה
Туранга евфратская – Populus euphratica – צפצפת הפרת
Тут черный, Шелковица черная – Morus nigra – תות שחור

У

Унаби африканская – Ziziphus lotus – שֵׁיזַף הַשִּׂיחַ
Унаби христовы тернии, Зизифус колючий – Ziziphus spina-christi – שזיף מצוי

Ф

Фикус сикомор (Сикомора) – Ficus sycomorus –פיקוס השקמה
Фисташка атлантическая, или атласская – Pistacia atlantica – אלה אטלנטית
Фисташка мастичная – Pistacia lentiscus – אלת המסטיק
Фисташка настоящая – Pistacia vera – אלה אמיתית, אלת הבוטנה
Фисташка палестинская – Pistacia palaestina – אלה ארץ-ישראלית

Ц

Цератония стручковая (Рожковое дерево) – Ceratonia siliqua

Ш

Шиповник припудренный (Роза) – Rosa pulverulenta – ורד דביק
Шиповник собачий, Роза дикая – Rosa canina – וֶרֶד הַכֶּלֶב

Э

Эфедра хвойная (Хвойник слабый) – Ephedra foeminea – שרביטן מצוי

Я

Ясень сирийский – Fraxinus syriaca –מילה סורית

Начало здесь:
http://malamant.livejournal.com/250414.html

Продолжение здесь:


Tags: альбомы дикарей, дикорастущие растения
Subscribe

 • Вольф Бульба: "Я выбрал мир сказочных образов"

  Прогон, генеральная репетиция, сдача — так в театре именуют показы постановок, предваряющих премьеру. Я приглашаю вас на предварительную премьеру…

 • Живопись Арика (Эриха) Брауэра

  Цвет и сны из иных миров 8 декабря — Международный День художников Наверняка, многие видели или слышали о "Доме Хундертвассера" в Вене.…

 • Роман Виктюк... Утрата...

  28 октября 1936 - 17 ноября 2020 - «Утраты» - такое слово вмешивалось в Вашу судьбу? - спросила я Мэтра. - Категорически – да! Но я всегда был…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 10 comments

 • Вольф Бульба: "Я выбрал мир сказочных образов"

  Прогон, генеральная репетиция, сдача — так в театре именуют показы постановок, предваряющих премьеру. Я приглашаю вас на предварительную премьеру…

 • Живопись Арика (Эриха) Брауэра

  Цвет и сны из иных миров 8 декабря — Международный День художников Наверняка, многие видели или слышали о "Доме Хундертвассера" в Вене.…

 • Роман Виктюк... Утрата...

  28 октября 1936 - 17 ноября 2020 - «Утраты» - такое слово вмешивалось в Вашу судьбу? - спросила я Мэтра. - Категорически – да! Но я всегда был…